Тя цели да представи здравната и социална тежест на обструктивните белодробни заболявания.

Проф. Г. Кирова, председател на Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология и национален консултант по Образна диагностика

От Фаза ІІІ на клиничното изпитване INBUILD®.

Той преминава под мотото „Заедно срещу рака на белия дроб“.

При възрастни с вирусна остра кашлица антибиотици не се прилагат!

Отговорите дава немския специалист д-р Улрике Сент.

Целта е в рутинната медицинска практика у нас да се въведе специален алгоритъм.

Десетият национален симпозиум ще се проведе в София.

Детската туберкулоза между заплахата и реалността.

Съобщи директорът на лечебното заведение д-р Кирил Палавеев.

Информираха от Столичната община.