Това обявиха от организацията.

За изграждане на Център за грижа на лица с психически разстройства.

Тя ще се проведе на 10-ти януари в Ловеч.

Обхванал сгради на Центъра за психично здраве - София област и СБАЛПФЗ – София област.

Ще се проведе утре във ВМА.

Международна конференция представи стъпките за подобряването качеството на живот.

Провежда се първа международна конференция „Аутизмът не е присъда!“.

Как да бъдат преодолени проблемите с образователната среда на децата с аутизъм?

Коментира д-р Жасмина Коева-Балабанова, председател на Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ).

Срещата се откри днес в София и продължава и утре.

Представя конференцията „Аутизмът не е присъда!“.