Идеята лансира д-р Д. Дариткова.

През 2019 г. са преминали 639 новородени, като само при две от тях са открити отклонения от нормата.

Десетият национален симпозиум ще се проведе в София.

Детската туберкулоза между заплахата и реалността.

За нов педиатричен и онкохематологичен комплекс.

Време ли е пробиотиците да станат лекарства?

За извършване на инженеринг на Национална многопрофилна детска болница.

Как да повишим качеството на естествена защита срещу вируси и туморни клетки?

Обяви главният държавен инспектор доц. А. Кунчев.

Един от участниците отпадна.