50-годишнината от създаването на Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия”.

Форумът се проведе в Трявна и събра най-добрите специалисти в областта.

Бе представена у нас, обяви проф. Кинов.

В предлагания медицински стандарт по ортопедия и травматология.

Това обявиха от лечебното заведение.

Това заяви проф. Кинов, след конференцията на БААСТ.

Форумът се състоя от 11 до 14 май.

Се състоя от 11 до 14 май.

се проведе във Велинград от 21 до 23 април 2017 г. Събитието постави българските лекари на европейската карта.

бе част от изложените теми на гост-лектора д-р Папагеоргиу на конференцията "Дни на детската ортопедия и травматология“.

Това е заболяване на невро-мускулната система, водещо до изкривяване на гръбнака.