Форумът се състоя от 11 до 14 май.

Се състоя от 11 до 14 май.

се проведе във Велинград от 21 до 23 април 2017 г. Събитието постави българските лекари на европейската карта.

бе част от изложените теми на гост-лектора д-р Папагеоргиу на конференцията "Дни на детската ортопедия и травматология“.

Това е заболяване на невро-мускулната система, водещо до изкривяване на гръбнака.

Това отбеляза д-р Здравко Дренчев , след конференцията "Дни на детската ортопедия и травматология".

бяха сред основните теми на конференцията "Дни на детската ортопедия и травматология, която се проведе на 23-25 март.

Ще провежда ортопед-травматолог тази събота.

Причина за счупването може да стане силен удар, падане от високо или някакво или външно влияние.

Това отбеляза проф. Кинов, след XIII национален конгрес на БОТА.

Това обяви новият председател на Дружеството проф. Балтов.