Болката е най-ранният симптом на увреда на тъканите или на заболяване.

Съобщиха от лечебното заведение.

Заяви проф. д-р Диян Енчев, д.м., Началник „Травматологичен комплекс“ и I-ва клиника по ортопедична травматология в „Пирогов“.

Това информираха от УМБАЛ „Св. Анна“-София.

Това стана ясно след XIV конгрес на Дружеството.

Информираха от болницата.

Предпазва при внезапна опасност.

Участваха в обучителен курс по травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Съобщиха от лечебното заведение.