Вече е започнала втората фаза на клиничното проучване.

Посредством генетично модифициране на стволови клетки.