Тя ще се проведе на 27 юли в Чепеларе със съдействието на РЗИ-Смолян. Случаите с намалена костна плътност и наличие на рискови фактори за развитие на остеопороза ще бъдат насочвани към центровете и специализираните кабинети в региона.

Профилактичните прегледи ще се проведат в Несебър.

Вече е започнала втората фаза на клиничното проучване.

Посредством генетично модифициране на стволови клетки.