Мерят костната плътност.Изследването ще се състои на 24 август в Долни Чифлик.

Причината – катастрофи край Силистра.

Тя ще се проведе на 27 юли в Чепеларе със съдействието на РЗИ-Смолян. Случаите с намалена костна плътност и наличие на рискови фактори за развитие на остеопороза ще бъдат насочвани към центровете и специализираните кабинети в региона.

Профилактичните прегледи ще се проведат в Несебър.

Вече е започнала втората фаза на клиничното проучване.

Посредством генетично модифициране на стволови клетки.