В световен мащаб заболяването се нарежда на четвърто място по честота и смъртност.

Как да повишим качеството на естествена защита срещу вируси и туморни клетки?

Организират в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна.

Това съобщиха от лечебното заведение.

Отчете д-р Стефан Константинов, директор на УСБАЛО-София.

Отчете д-р Захари Захариев, Началник отделение Лъчелечение в болницата.

Новото ни издание изобилства от различни теми в областта.