Той върви днес и утре в Пловдив.

Патология на митралната клапа бе темата на годишното събитие.

Това информираха от лечебното заведение.

Това отбеляза проф. Милан Тотев, председател на Българската асоциация по радиология.

Това коментира доц. Валерия Хаджийска.

Финансирането бе осигурено по инициатива JESSICA.

Това ще стане в понеделник, информираха от МЗ.

Той ще се проведе във Виена, от 27 февруари до 3 март 2019 г.

Остойностяването ще бъде представено на МЗ.

Д-р Гергов: "В България няма действаща адекватна скринингова програма."

Radiology Together – с ясна визия за бъдещето.