Той може да се види на интернет страницата на за обществени консултации strategy.bg.

Общественото му обсъждане стартира днес и ще продължи до 2 януари 2020 г., стана ясно днес.

Застъпват се теми като модерно лечение на бронхиалната астма, правилата за Добра клинична практика при белодробен тромбоемболизъм при лица над 18-годишна възраст, при хронични гнойни болести на белия дроб (CSLD) и бронхиектазии, както и при кистична фиброза (муковисцидоза) при лица над 18-годишна възраст.

Сериозно внимание се обръща и на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), като са представени обстойно неговата характеристика и епидемиология. Идиопатичната белодробна фиброза е друг раздел, обособен в ръководството.

Принципите на диагностика, лечение и наблюдение на пневмониите при лица над 18-годишна възраст също са застъпени. Разгледана е и темата за дихателната недостатъчност като състояние, изискващо специфични грижи и при острата, и при хроничната му форма.

Наред с лекарственото лечение, в ръководството е отделено внимание и на други аспекти на заболяванията като например подходи за овладяване на рисковите фактори, генетична предразположеност, начини на превенция, проследяване и рехабилитация.

Очаква се след приемането на ръководството да се въведе единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с белодробни заболявания.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече