Това съобщиха от институцията.

На 18.04.2019 г., 18 дни откакто функциите на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) към Министерството на здравеопазването (МЗ) бяха поети от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), са издадени за първи път разрешения за лечение на две деца със спинална мускулна атрофия. Това информираха от осигурителната институция.

НЗОК осигурява напълно финансирането на лечението на децата. Организацията по провеждането му е в прерогативите на Министерството на здравеопазването.

До 16.04.2019 г., Специализираната комисия към НЗОК е извършила следното – приключени са 51 случая от прехвърлените към НЗОК от ЦФЛД 146 неприключени преписки, а 86 са в процес на окомплектоване на документите.

35 броя са новопостъпилите заявления в НЗОК. Заявленията вече са разгледани от Комисията.

От 24-те неприключени заявления от Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ) към МЗ, която също премина към НЗОК от първи април тази година, са разгледани 9 случая, като:

- 1 случай е приключен и е насочен към Специализирана комисия за издаване на формуляр S2;

- За 8 случая са изпратени писма до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, до външни експерти, до профилната комисия по трансплантология и до заявителя.

След 01.04.2019 г. в НЗОК е постъпил един случай, който е разгледан от Специализираната комисия, като е изпратено писмо до заявителя за отстраняване на непълноти в документацията.

Издадени са два формуляра S2 на деца, чиито заявления са постъпили в НЗОК по линия на ЦФЛД.

Издадени са два формуляра Е112 за лечение на двама пациенти на възраст над 18 години, постъпили в НЗОК по линия на КЛЧ, отчетоха от НЗОК.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече