"Света Марина" ще разполага с най-съвременна техника, която ще спомага за спясяването на много пациенти.

На територията на центъра ще функционират два линейни ускорителя, компютър – томографски симулатор, магнитнорезонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и дозиметрична апаратура.

Центърът се изгражда с европейско финансиране и средства по ОПРР на стойност 18 660 776 лв. Строително-монтажните работи възлизат на 3 348 103 лв. и започват с построяването на два бункера за модерните линейни ускорители, чиято първа копка ще направи утре /06.10.2012 г./ министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.Това е най-голямата инвестиция за Варна и региона през 2012 г., която ще допринесе за спасяването на много човешки животи, избягването на инвалидизацията и подобряване качеството на живот на пациентите с тази тежка диагноза. Проектът за изграждане на центъра е резултат от стратегията на МЗ и МБАЛ "Св.Марина" ЕАД - Варна за въвеждане на най-съвременните медицински технологии в услуга на обществото. Заедно с наличното уникално за страната оборудване в болницата - ПЕТ/СТ (позитронно-емисионен компютър томограф), 128-срезов компютърен томограф, ЯМР, дигитален рентген, ангиографски лаборатории и лаборатория по молекулярна биология за персонализиране на терапията на онкологично болните, ще се постигне най-високотехнологично ниво на диагнозата и лечението на пациентите.

Екипът на лечебното заведение е предложил на Министерство на здравеопазването идеята за надграждане на проекта с въвеждане на технологична възможност за провеждане на ХЕЛИКАЛНА ТОМОТЕРАПИЯ, като иновативен метод за лъчелечение в новия лъчетерапевтичен център. Реализацията на тази цел ще изисква инвестиции, които болницата не може да осигури самостоятелно, но които заедно с усилията на нейния екип ще се преобразуват в много навреме спасени животи и спестени средства за лечение в чужбина на българските граждани.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече