Еднакво ли е действието на новите орални антикоагуланти?

Тя бе с исхемичен инсулт и данни за дисекация на лява вътрешна каротидна артерия.

Извършиха криоаблация на предсърдно мъждене, под контрола на интракардиална ехокардиография.

Представи диалогов инструмент „Жените и пулмоналната хипертония“.

Мащабно събитие, посветено на сърдечните амилоидози събра световни експерти.


За съдбата на високорисковите пациенти с комплексна анатомия и какво усещат пациентите в катетаризационната лаборатория.

Нови консенсуси на конференцията „Тахиаритмии и синкоп”.

Тя стартира днес.

Българските интервенционални кардиолози представиха най-новите методики в световен план.