Това каза проф. Грозданка Лазарова, ръководител на Катедра „Микробиология и паразитология“.

Това се случи в Деня на народните будители.

Заяви новият председател на Българското медицинско сдружение по хематология доц. д-р Бранимир Спасов.

От проверката в детската болница „Проф. д-р Иван Митев“, „Лозенец“ и „Н. И. Пирогов“.

Приветствам решението на Община Севлиево да покрива услугите, които НЗОК не реимбурсира, заяви здравният министър.


За съдбата на високорисковите пациенти с комплексна анатомия и какво усещат пациентите в катетаризационната лаборатория.

Заяви председателят на НСОПЛБ доц. Любомир Киров.

Нови консенсуси на конференцията „Тахиаритмии и синкоп”.

Това се случи на форум, започнал на 15-ти ноември.

Българските интервенционални кардиолози представиха най-новите методики в световен план.