С него се регламентира плащането на изпълнителите на медицинска дейност в условията на извънредното положение.

Анексът бе обнародван в „Държавен вестник“ и е в сила от 13 март 2020 г.

Измененията бяха договорени от Български лекарски съюз и НЗОК. Това се случи, след като със заповед на здравния министър се забраниха плановите дейности в здравните заведения, женските консултации и имунизациите, поради пандемията. Така голяма част от лечебните заведения се оказаха затруднени да плащат разходите за заплати на персонала, за консумативи и поддържка.

„Успяхме да договорим 85 на сто от очакваните в неепидемична обстановка постъпления да бъдат платени на лечебните заведения. Това означава, че ако например дадена болница има реализирана 70 на сто дейност за периода, то разликата от 15 % ще бъде покрита от НЗОК. Постигнатото гарантира осигуряването на заплатите на всички медицински специалисти, независимо от ограничена дейност заради кризата с COVID-19,“, заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров след подписването на Анекса.

Средствата, които ще предоставят на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия, се определят ежемесечно от НЗОК за всеки, който има договор с осигурителната институция. За изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ финансирането се определя на база отчетена дейност, включена в подадените ежемесечни файлове за съответния месец, и 85% от базисната стойност на дейността за 2020 г. За болниците сумите ще се изчисляват на базата на отчетената дейност в подадените ежедневни файлове и 85% от средномесечната стойност за дейността за 2020 г. Изпълнителите на медицинска дейност, които са изработили повече от 85% от дейността си, ще получат пълния размер на изработеното.

Целият документ: ТУК

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече