Обзор на детската интервенционална кардиология през призмата на експерта.

В периода 17-20 октомври 2019 г. в гр. Правец се състоя ІX Национален конгрес по интервенционална кардиология, в която беше проведена и
Сесия „Детска кардиология”, представяща ключовото сътрудничество между кардиолози и педиатри в интервенционалното лечение на деца с вродени кардиопатии, както и с коарктация на аоратата. Модератор и лектор на сесията бе проф. д-р Анна Кънева, завеждащ Клиника по детска кардиология в НКБ.

Проф. Кънева е експерт в интервенционалното лечение на вродените
сърдечни малформации (ВСМ) при деца. Тя въвежда у нас транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект (МПД) и персистиращ артериален канал (ПАК). Екпертизата й включва още балонна валвулопластика при аортна и пулмонална стеноза, стеснени биологични клапи, стентиране при коарктация на аортата, стенози на белодробната артерия и запушване на абнормни съдове.

В интервю специално за Здравен навигатор тя сподели повече за сътрудничеството между кардиолози и педиатри в интервенционалното лечение.

Проф. Кънева, с какво сесията „Детска кардиология“ беше по-различна от останалите?

Детската кардиология е интересна специалност, защото се занимава с ВСМ. Напредъкът на сърдечната кардиология и кардиохирургия прави така, че много деца преживяват и израстват детската възраст, макар и при наличието на сериозни вродени сърдечни заболявания. От друга страна, стана възможно лечението и на най-малките пациенти. Двете лекции, които с д-р Л. Димитров подготвихме имаха за цел да представят възможностите за лечение и колаборация, които трябва да съществуват между детските кардиолози и кардиолозите за възрастни („Коронарни техники и консуматив при вродени кардиопатии”, Л. Димитров; „Сътрудничество между педиатри и кардиолози в интервенционалното лечение на възрастни с вродени кардиопатии”, А. Кънева).

Какви интервенционани манипулации могат да се прилагат на деца с вродени сърдечни заболявания? Какъв е Вашият опит в областта?

Нашата болница (НКБ) е единствената в България, в която може да се прилага интервенционално лечение на ВСМ. Процедури се правят във всяка възраст, включително и при новородени. Рутинно могат да се затварят вродени дефекти като предсърден дефект, камерен дефект, интервенционално се преодоляват стеснения на клапи или съдове. Могат да се запушват абнормни съдове или да се отварят такива, напр. артериален канал при новородено. Може да обощим,че в НКБ се прилага цялата гама от интервенционални процедури при наличие на структурни кардиопатии.

Какви резулати постигате след интервенционални процедури?

Целта на интервенционалните процедури е да се избегне оперативното лечение много често чрез използване на машина за екстракорпорално кръвообращение. Добре планираният и добре подбраният случай крие малък риск за живота на пациента и е основа за наличието на добри резулати. Разбира се, това не винаги е възможно: ако малформациите са много тежки, възможно е да има усложнения след операцията. Въпреки това трябва да се търсят интервенционални решения. Това показа и нашият гост, проф. Sreeram („Интервенционално лечение на коарктация на аортата”, N. Sreeram). Подбраните от него случаи с коарктация на аортата бяха много комплицирани, а това състояние интервенционално се лекува доста успешно.

Вие наблегнахте на важността от добра и прецизна селекция на пациенти. А тя как се извършва?

Много е важно поставянето на точна диагноза. Това най-често става посредством ехографско изследване. Напоследък силно навлиза мултидетекторният спирален скенер, който може да покаже анатомията на лезията, да даде детайли, които позволяват да се планира добре процедурата.

По-добри ли са резултатите след интервенция на вродено сърдечно заболяване при дете, сравнено със същата процедура, но приложена при възрастен?

Затварянето на някои дефекти в по-млада възраст дават по-добри резултати за пациента. Най-съществено се повлиява качеството на живот, и то много бързо. Например, като затваряме междупредсърден дефект в рамките на часове при дете, на следващия ден ние виждаме нормализиране на съдечните кухини. Докато, когато това се направи на възрастен пациент, при който късно е постевена диагнозата, а през всичките тези години сърцето е работило в неблагоприятни условия, нормализирането на размерите и запазването на функцията става с много по-бавни темпове. Важно е да се отбележи обаче, че не на всяка цена дефектът трябва да се затвори. Интервенционално лечение се прави едва тогава, когато е необходима сърдечносъдова операция. Не всяка малформация има нужда от инвазивна корекция. Има групи пациенти, които просто се проследяват. Такива са пациентите с леко стеснение, с много малки дефекти.

Какви са успехите на съвременното лечение във Вашата област?

Бих казала, че следствие натрупването на опит и умение сред интервенционалните кардиолози, и посредством технологическата еволюция, се повишава феталната диагностика на малформациите. Налице е по-малка периоперативна смъртност, повишена средна преживяемост, пълно възстановяване постпроцедурно и се наблюдава повишена детска преживяемост.

Снимки: Здравен навигатор
Десислава Накова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече