За извършване на дейности, осъществяване от здравните кабинети.

Това предвиждат промените в Закона за здравето, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на здравеопазването.

В проектозакона изрично са изброени дейностите, извършвани от здравните кабинети. Това са медицинско обслужване за оказване на спешна медицинска помощ и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ; подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на лица с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение; организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на заразни и паразитни заболявания; организиране и контролиране на дейностите по противоепидемичен и хигиенен режим; участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт; превенция на употребата на наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и алкохолни напитки; организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците - здравословно хранене, физическа активност, превенция на травматизъм, изграждане на сексуална култура; съгласуване и осъществяване на контрол върху седмичното меню за хранене.

Предвижда се тези дейности да бъдат извършвани и от лечебни заведения по договор с общините, съответно с държавата или собственика на частната детска градина, училище или социална услуга, а не както е в момента само от физически лица – лекари или други медицински специалисти.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече