Това стана ясно на XIII Конференция на БААСТ и X Международен симпозиум на БОТА.


Двете събития традиционно се проведоха едновременно, като предоставиха на присъстващите делегати богата научна програма и операции наживо. В дните между 30 май и 1 юни присъстващите успяха да се възползват от практическите съвети и опертивните демонстрации на изключителни наши и междунарoдни специалисти, членове на организациите EFFORT (European Federation of National Association of Orthopedics and Traumatology) и ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy).


От ляво надясно: проф. Дежур, доц. Михов и проф. Балтов, председател на БОТА

На Отчетно изборно събрание на БААСТ, проведено по време на Конференцията, с поста председател на БААСТ бе удостоен доц. д-р Калин Михов, ръководител на Клиниката по Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. Марина”, Варна. (Очаквайте интервю с доц. Михов.)Научната програма протече в четири сесии. Първата беше посветена на операции наживо, демонстриращи смяна на колянна става. Оператори бяха д.р Стефанов, М.Bonnin, и доц. Михов. Втората сесия представляваше научен форум на EFFORT, отново засягаща темата за колянно протезиране с лектори д-р Стефанов, проф. Енчев, M,Bonnin и P. Stangenberg. Третата сесия с операции наживо представи артроскопична операция на рамо (д-р Загоров) и ревизия на раменна артропластика (D.Oudet).


Четвъртата научна сесия, форум на ESSKA, бе открита лично от президента на европейското дружество, проф. Давид Дежур, с когото Здравен навигатор ще ви запознае в следващо издание. Темите по време на сесията бяха разнообразни и касаеха артроскопски и хирургични техники при раменен травматизъм от различен порядък.Здравен навигатор разговаря и с медицинските представители на Медицинска техника инженеринг, които традиционно участват на събитието. От тях стана ясно, че пътят продукт-хирург-пациент не е права, а нещата по него не се случват спрямо най-малкото съпротивление. Очаквайте подробности!


Снимки: Здравен навигатор, БААСТ
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече