Форумът на УСБАЛО-София се проведе от 24 до 26 май, к.к. „Слънчев бряг“.

(Д-р Стефан Константинов, директор на УСБАЛО-София, откри традиционната Конференция на лечебното им заведение)

IX-та Научна конференция „Новости в онкологията - III част. Диагностика и лечение на рецидивиращите и метастазирали тумори“ се проведе от 24 до 26 май 2019 г., к.к. „Слънчев бряг“. Организатор на форума е Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология-София (УСБАЛО-София).

В рамките на няколко дни специалистите коментираха теми като: Приноси на хибридната SPECT/CT в стадирането, рестадирането и планиране на комплексното лечение на злокачествените новообразувания; Химиотерапия съчетана с фокусирана ултразвукова хирургия – мултимодален подход с възможности за лечение на пациенти с авансирал рак на панкреаса; Интраоперативна диагностика на лимфогенните метастази при колоректален карцином; За и против миниинвазивната хирургия в онкогинекологията; Метастатични тумори по плеврата – особености на диагностиката и лечението; Метастатични тумори на белия дроб – особености в диагностиката и лечението; Значение на хирургичното лечение при рак на гърдата като водеща част от комплексно лечение; Качество на медицинското обслужване в специализирани центрове за рак на гърда; Новости от конгреса на European Society for Radiotherapy and Oncology 38 (ESTRO 38 – 2019 Милано) и др. Успоредно с конференцията, по традиция имаше организирана и постерна сесия.

По традиция се проведе и сестринска сесия под надслов „Диагнозата „рак“ – начало или край“, с акцент върху грижата за болния и осигуряването на качество на живот.

Очаквайте екип на Здравен навигатор да ви запознае с повече детайли от събитието през следващите няколко седмици, както и във второто за годината електронно списание „Здравен Навигатор-Онкология“, което планираме да е достъпно за специалистите в началото на месец юли. Ще имате възможност да научите и подробности от симпозиумите на фармацевтичните компании Boehringer Ingelheim, Sanofi и Servier.

От ляво надясно - проф. П. Куртев, проф. И. Гаврилов, д-р С. Константинов.

От ляво надясно - проф. В. Първанова, проф. Г. Калайджиев и проф. П. Куртев.

Известният медицински онколог - проф. Галина Куртева откри първата сесия на форума.

Модераторите на първия панел - проф. Г. Куртева и проф. Е. Пиперкова - от ляво надясно.

.

Снимки: Здравен навигатор

Мария Радмилова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече