Това съобщи д-р Светлана Ганчева, бивш координатор на въпросния борд.

Експертният борд по Медицинска Онкология в основния си състав е подал категоричен отвод към Министерство на здравеопазването, с копие до управителя на НЗОК. В този смисъл, експертен борд към момента не съществува.

Подалите категоричен отвод са проф. Галина Куртева, д-р Антоанета Томова, д-р Радослав Мангалджиев, д-р Светлана Ганчева, както и след актуализацията на състава на борда – проф. Асен Дудов.

„Искам да помоля г-н Деян Денев да информира всички членове на вашата организация (ARPharM) повече да не се обръщат към изброените колеги за административни или процедурни въпроси, тъй като никой от тях не желае и няма да участва повече в консултативни органи, няма да има експертни функции, няма да изработва стандарти или правила на работа и разбира се – няма отношение към Фармако-терапевтичното ръководство, което се определя и евентуално променя от Националния съвет по цени и реимбурсация на лекарствените продукти. Много колеги особено от някой компании се обръщат към мен и други колеги с молба за информация или промяна на ФТР, но както вече стана ясно – всички ние нямаме правомощия и отношение, както към ръководството, така и към всички останали документи и/или консултативни и експертни дейности. В тази връзка всички ние молим за разбиране и колегите да не ни търсят във връзка с невъзможни от наша позиция искания.

Категорично сме подали своите решения, в тази връзка не сме членове на никакви комисии, самостоятелни консултанти, а също така не сме членове на Експертен борд по Медицинска Онкология“. Това пише до директора на ARPharM Деян Денев, д-р Светлана Ганчева (на снимката), бивш координатор на назначения без тяхното мнение Експертен борд, за който са подадени отводи.


Още по темата: ТУК

Приложение: Копие от писмо до ръководството на МЗ и НЗОК за пореден път, по повод подадените отводи

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече