По време на форума ще се проведе ендоскопско училище и сесия за млади лекари.

В периода 9-11 май 2019г., в хотел „Мелия Гранд Ермитаж“, к.к. „Златни пясъци“ ще се проведе Национална конференция по гастроентерология с международно участие. Темата на събитието е „Преканцерози на гастроинтестиналния тракт“, а организатор Българското дружество по гастроентерология (БДГЕ).

За първи път в историята на Конференцията ще се проведе сесия „Млади гастроентеролози“, която ще включва училище по гастроинтестинална ендоскопия и научна сесия с пленарни доклади на млади лекари. Предвидено е тя да се проведе на 9 май, като се организира съвместно от БДГЕ и Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България – официална секция на младите лекари в БДГЕ и е със съдействието на генералните спонсори на събитието – фармацевтична компания Takeda и Infomed, изключителен представител на Olympus за България.

ПРОГРАМА - 09.05.2019г. (четвъртък)

13:30 – 19:30 Регистрация

14:00 – 16:00 Ендоскопско училище за млади гастроентеролози, с подкрепата на Takeda и Infomed (изключителен представител на Olympus за България)

Обучители: д-р Карагьозов (Токуда), д-р Тишков (Токуда), д-р Стойнов (Пълмед), д-р Лютаков (ИСУЛ), д-р Наков (ИСУЛ)

А) Техники за извършване на колоноскопия – д-р Николай Стойнов (Пълмед)

Б) Методи за извършване на полипектомия – д-р Иван Тишков (Токуда)

В) Ендоскопска оценка на мукозното оздравяване при пациенти с възпалителни чревни заболявания – д-р Радислав Наков (ИСУЛ)

Г) Презентация на Takeda и Infomed - Кирил Йорданов/Michal Burian

16:00 – 17:30 Пленарна сесия „Млади гастроентеролози – модератори: д-р Мария Петкова (Св. Иван Рилски) и д-р Радислав Наков (ИСУЛ)

16:00 – 16:10 Ендоскопска субмукозна дисекция в стомах и ректум – д-р К. Маджарова (Пълмед)

16:10 – 16:20 Неалкохолна стеатозна болест на черния дроб и хепатоцелуларен карцином – д-р К. Иванов (Токуда)

16:20 – 16:30 Атипична клинична картина на голям вилозен полип – д-р Д. Кръстева (Св. Иван Рилски)

16:30 – 16:40 Интестинална микробиота и колоректален карцином – д-р Р. Наков (ИСУЛ)

16:40 – 16:50 Роля на ехоендоскопията при кистични лезии на панкреаса – д-р В. Митова (Токуда)

16:50 – 17:00 Определяне на диагностичната чувствителност и специфичност на оцетна киселина или кристал виолет усилени чрез „narrow band imaging” за откриване на интестинална метаплазия в стомаха (MAPS), използвайки ендоскопска градираща скорова система (EGGIM) – д-р Ив. Лютаков (ИСУЛ)

17:00 – 17:10 Остра хронична чернодробна недостатъчност в практиката – д-р М. Петкова (Св. Иван Рилски)

17:10 – 17:20 Нов серумен биомаркер прогнозира отговор при терапия на пациенти с рак на панкреаса – д-р В. Снегарова (Му-Варна)

17:20 – 17:30 Дискусия

Медийни партньори на събитието: Medical News и Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече