Иновации, световнопризнати гости и мултидисциплинарен подход.

V Национален конгрес за млади гастроентеролози се проведе на 29-31 март в София. За първи път програмата на събитието бе разпределена в три, а не в два дни и бе белязана от много новости. Председателят на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България д-р Радислав Наков приветства присъстващите в аулата на „Майчин дом” и откри първата сесия – кариерно развитие на младите гастроентеролози, която се провежда за първи път. Основни акценти в нея бяха освен възможностите за кариерно развитие, но и как да се пише абстракт, как да се направи постер, научна презентация и колко важни са стажовете в чужбина. Няколко часа преди това обаче, Конференцията започна с работилници, проведени в УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ, със сесии по гастроентестинална ендоскопия, ендоскопска хемостаза, полипектомия, горна ендоскопия и аргон-плазмена коагулация, капсулна ендоскопия, абдоминална ехография, еластография и CEUS. Научната програма беше разделена на сесии по гастроентерология, включващи горен ГИТ, долен ГИТ и жлъчно-панкреасни заболявания, както и две хепатологични сесии.


Работен момент от workshop-а по време на Конгреса

Д-р Наков, по какво този конгрес се различава от Гастроентерологичната конференция?

По принцип Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България вече е призната като секция на Младите гастроентеролози към Българското дружество по гастроентерология (БДГЕ), но въпросът е много важен, защото какво мотивира да има изобщо такава асоциация и такъв конгрес? Отговорът е много ясен и точен: често в световен мащаб няма възможност младите лекари да изявят своите клинични случаи или научни разработки, заради много гъстата програма на националните форуми. Това мотивира създаването на такива срещи за млади лекари, в които освен, че ще имат възможност да представят клиничните си случаи или свой материал, но да се научат да презентират, да говорят пред публика и нещо много важно – да създадат контакти с колегите си от цялата страна за лична и професионална колаборация, защото в тези професонални кръгове, личният контакт е много важен.Каква е аудиторията на този форум?

Аудиторията е от лекари, работещи в сферата на гастроентерологията и свързаните с гастроентерологията специалности до 35г., както и студенти по медицина – най-вече от 5 и 6 курс, които имат интерес към заболяванията на храносмилателната система.Лекциите адаптирани ли са за нивото на компетентност при тази по-млада възраст и по-малко клиничен опит или са адекватни на експертизата от „големите форуми”?

Програмата на конференцията е голяма наша гордост, защото в началото, когато започнахме, имахме много лекции с ниво повече като за студентската скамейка, докато сега нивото е на такава степен, че се представят оригинални научни разработки, които предстоят да бъдат публикувани или вече са публикувани в престижни европейски списания по гастроентерология. Също така, самият факт, че вече имаме 17 докторантури, които ще бъдат или вече са защитени от колеги, представили данните си на Форума, говори за качеството. Това е един гастроентерологичен HUB за България. Тук излизат хората, които се занимават с наука; създава се една конкурентна среда, благодарение на която скоро ще берем и плодове на европейско ниво, а пациентите съответно ще имат по-качествени грижи, които се доближават максимално до съвременните критерии.С какво този конгрес е надграден над предходните?

Новостите са няколко. Освен сесията за кариерно развитие, ние представихме един модул, който е почти уникален за страната ни и региона – Гастроентеролози и приятели. Поканихме млади колеги от различни допирни до гастроентерологията специалности, които представиха проблеми, свързващи нашата и тяхната специалност: ревматолози, хематолози, онколози, кардиолози, специалисти по инфекциозни болести, образна диагностика и по генетика. Тази сесия предизвика голям интерес, защото е в унисон с развитието на съвременната медицина, а именно – развитието на мултидисциплинарни екипи.


Проф. Бътъруърд

За първи път, също така, имахме гости от чужбина. Проф. Бътъруърд от Канада, който представи новостите в патогенезата и лечението на чернодробната енцефалопатия и млади колеги от Италия, които представиха новости в метода трансплантация на фекална микробиота (FMT) (с които Здравен навигатор ще ви срещне подробно). Методът беше представен от д-р Яниро, който е един от най-перспективните млади учени в Европа и е член на Европейската асоциация по гастроентерология.


Д-р Яниро

Посетиха ни много наши опитни колеги-гастроентеролози, много хабилитирани лица от различни клиники и краища на страната. Те дойдоха специално за конференцията. Направи впечатление възхитата им от приятелската атмосфера в залите, от липсата на конфликтен тон, а вместо това – от дискусии и градивни коментари. Радвам се, че специалистите напускаха залата в приповдигнато настроение.


Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече