Проф. Лип: „ПМ често се диагностицира за първи път, когато пациентът получи инсулт. Твърде късно е!”


Професор Грегъри Лип е световен експерт, клиничен изследовател по предсърдно мъждене (ПМ) – сърдечно състояние, което причинява нередовна и често необичайно висока сърдечна честота, водеща до висок риск от инсулт и смърт. Проф. Лип е удостоен с челно място в класацията „Най-влиятелните научни умове в света”, а Expertscape го нарежда на водещо място сред световните експерти по ПМ. На Националния конгрес по кардиология, проф. Лип изнесе лекция, посветена на холистичния подход при ПМ и на един лесен алгоритъм за поведение – лесен като АБВ.Проф. Лип, каква е основната разлика между холистичния и класическия подход?

Голяма част от сегашното поведение при ПМ представлява фокус върху най-често един негов аспект – симптомите в контролиране на скоростта или ритъма, като доста често се неглижират останалите компоненти на ПМ като риска от инсулт, внимание към СС рискови фактори, контрол на артериалното налягане (АН), управление на сърдечната исхемия, внимание върху начина на живот, довел до обезитет, сънна апнея и т.н. Това, което ние се опитваме да направим, е да популяризираме едно по-холистично, интегрирано поведение на ПМ, защото моето поведение спрямо пациентите с ПМ в специализираната ми клиника не трябва да е по-различно от това, което правят лекарите - не кардиолози в болниците. Не трябва да е различно и с ОПЛ. Моите пациенти се изписват от клиниката ми с план за поведение, който те разбират концептуално.Как се променят гайдлайните в това отношение?

Последният международен гайдлайн ACCP (American College of Chest Physicians) или т.нар. CHEST гайдлайн от август 2018г. обръща специално внимание върху антитромбоцитната терапия при пациенти с ПМ. И в интродукцията се казва, че превенцията на инсулта е важна, но че тя е една от компонентите на един холистичен подход в поведението при ПМ. Холистичният или интегративен подход можеш да го усложняваш до безкрайност, но ако го направиш твърде сложен, никой няма да го следва. Той трябва да е лесен, а нищо не може да бъде по-опростено от АБВ...Концепцията ABC: А – Avoid stroke (антикоагулация); B – Better symptom management (по-добро управление на симптомите по отношение контрола на ритъма и скоростта); C – cardiovascular and comorbidity risk factors (СС и коморбидни рискови фактори): контролиране на АН, управление на сърдечната исхемия, СН, диабет, промени в начин на живот по отношение на затлъстяването, физическата активност, намаляване на приема на алкохол и тютюнопушене.Вие наблегнахте на нещо любопитно: че вероятността от развитие на ССЗ е 7 пъти по-голяма, отколкото да се направи инсулт.

Нека го перефразирам така: ПМ независимо увеличава риска от инсулт. Имаме склонността да забравяме, че ПМ независимо увеличава и смъртността. Но ако погледнете смъртността от ПМ, само 1 на 10 е свързана с инсулт. 7 от 10 са СС инциденти. Инсултът е важен, но сложен в контекста на популацията на пациентите с ПМ. От тях 70% ще умрат от СС инциденти, защото често тези пациенти са възрастни с множество СС рискови фактори.

Казахте, че ацетилсалициловата киселина лекува лекаря, не пациента.

Вие, журналистите, винаги ги чувате тези неща! Да, казах го, защото за превенция на инсулта при пациенти с ПМ ацетилсалициловата киселина не играе роля. Тя не предотвратява инсулт, но за сметка на това създава риск от кървене.Как виждате бъдещето за болните с ПМ?

Смятам, че рационализирането на пътищата в поведението при ПМ ще се подобрят и ще дадат резултати при тези пациенти. Явно сме в ера, в която нараства осъзнаването и разбирането за ПМ, а това е много важно. Едно от най-тъжните неща за мен е, че ПМ се диагностицира често за първи път, когато пацинетът получи инсулт. Твърде късно е! ПМ често е асимптоматично и за това трябва да полагаме огромни усилия, за да го уловим. Понякога това става по прост и лесен начин, който ще помогне на специалистите.


След края на лекцията си, проф. Лип бе удостоен с почетна грамота и знак на БДК, връчени му от доц. Велчев.


Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече