Това информираха от Министерството на здравеопазването.

Проверката, която министърът на здравеопазването Кирил Ананиев разпореди на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ по повод смъртта на 50-годишния пациент и възникналата авария на водоочистващата инсталация за хемодиализа във видинската МБАЛ „Света Петка“, констатира нарушения при оказването на медицинска помощ на пациента в спешно отделение. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Предстои образуването на административно-наказателни производства на дежурния в отделение „Спешна медицина“ и на консултиращия кардиолог в лечебното заведение. Цялата документация ще бъде предоставена на Районната прокуратура във Видин, уточняват от ведомството.

Пациентът, който почина в болницата, е провеждал хемодиализно лечение в периода от 2014 г. до началото на 2017 г. в диализен център „Екзарх Антим“ в града, а от февруари 2017 г. лечението се провежда в Отделението по нефрология и диализно лечение на МБАЛ „Св. Петка“. Пациентът е имал множество заболявания, сред които терминална хронична бъбречна недостатъчност, хипертонична нефропатия, дисметаболитен синдром, вторична ренална анемия, ИБС – състояние след стентиране.

На 1 октомври 2018 г. пациентът е подлежал на планова хемодиализна процедура – втора смяна. По данни на медицинския персонал, той не се е явил, а е съобщил, че „ще пропусне и ще дойде за третата смяна“. Поради настъпилата авария пропуска процедурата на 1 октомври – трета смяна. На 2 октомври в телефонен разговор е заявил, че на 3 октомври ще отиде със собствен транспорт до Монтана, за да продължи там диализното си лечение.

В същия ден, 3 октомври, в 7.04 ч., в ЦСМП постъпва повикване от мъжа с оплаквания от задух и прилошаване. Екипът е пристигнал на адреса за 5 минути, а 10 минути по-късно той е транспортиран до Спешно отделение. Извършена е рентгенография, която доказва белодробен оток. В хода на лечението е проведена консултация и с кардиолог. Въпреки реанимационните действия, в 8.40 ч. е регистриран екзитус леталис, отчитат от МЗ.

Проверяващите са констатирали, че в приложената документация няма информация за назначени и проведени параклинични изследвания, с което са нарушени различни текстове от Закона за здравето и медицинския стандарт „Спешна медицина”. Тоест, дежурният лекар, извършил прегледа на мъжа, не е назначил и не са извършени клинико-лабораторни изследвания на пациент в спешно състояние.

По отношение на водоочистващата система за хемодиализа назначената проверка установи, че инсталацията за омекотяване на водата, използвана в процеса на хемодиализа в МБАЛ „Св. Петка“, е аварирала на 1 октомври вследствие на високо налягане след отстраняване на проблем с магистрален водопровод.

Това е наложило спешното изключване на пациентите от процедурата. До отстраняване на аварията е изключен дейонизиращият цилиндър от системата, което е позволило до подмяната на авариралата част диализата да бъде извършвана с пречистена, но неомекотена вода.

Своевременно е била създадена организация за транспортирането на пациентите до Лом и Монтана по график.

Пациентите, пожелали да се диализират в отделението по хемодиализа във видинската болница, са подписали информирани съгласия за извършване на диализа с пречистена, но неомекотена вода.

На 2 октомври 2018 г. 16 души са диализирани в МБАЛ „Св. Петка“ и при нито един от тях не са забелязани странични явления от типа на „Синдром на твърдата вода”.

На 4 октомври 2018 г. отделението е преустановило дейността по хемодиализа и е започнала подмяната на авариралата част на водоочистващата система.

Във вторник, 9 октомври 2018 г., работата на отделението е била възстановена, отчитат още от здравното министерство.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече