Как да се взимат етични решения при икономически ограничения?

На 19 октомври светът чества денят на биоетиката. У нас той бе отбелязан с конференция под надслов „Солидарност и сътрудничество” и организиран от Българска секция към Международната мрежа по биоетика – ЮНЕСКО, Факултет Обществено здраве и Медицински Университет – София. В програмата на събитието, провело се в Конгресен център "Св. Екатерина“ в столицата, бяха заложени теми за насърчаване на обучението по биоетика на младите хора и перспективи на междусекторното партньорство; концепция за автономност и солидарност в съвременното здравеопазване; принципът на солидарността във вътрешното право на РБ; създаване култура на иновации и ефективност на екипите в здравеопазването; и биоетични аспекти на рехабилитацията. Встъпителното слово направи проф. Виктор Златков, Ректор на МУ – София, а проф. д-р Цекомир Воденичаров, Декан на Факултет по Обществено здраве, МУ – София, представи свой доклад на тема „Солидарност и сътрудничество”. В събитието взеха участие много студенти, които се състезаваха с есета и постери, и бяха отличени за това.


От ляво надясно: проф. д-р Сашка Попова, Ръководител на Българската секция към Международната мрежа по биоетика – ЮНЕСКО, проф. д-р Цекомир Воденичаров, проф. д-р Виктор Златков и доц. Александрина Воденичарова от Катедра здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ- София

Какво е биоетика?

Биоетиката не трябва да се бърка с медицинската етика, която е част от биоетиката. Биоетиката е термин, създаден през 1970 г., инспириран от бързото развитие и постиженията в науката без да се отдаде необходимото внимание на ценностите. В началото в него са били заложени намеренията да се свържат научните факти с ценностите в областта на опазването на околната среда. В днешно време смисълът на „биоетика” се разширява, включвайки както медицината, така и етиката на здравеопазването. Една от основните цели на тази нова наука е да обучи хората да разрешават морални конфликти и да вземат правилни решения, като по този начин повишат качеството на здравеопазването.


Доц. А. Воденичарова представи темата "Създаване култура на иновации и ефективност на екипите в здравеопазването


Проф. Мариела Деливерска, Ръководител на Катедра по медицинска етика и право, ФОЗ, МУ - София

Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече