Това сочат данните за последните 5 години.

Това показват данните на Министерството на здравеопазването.

„От симптома към диагнозата” с рекорден брой теми и клинични случаи.

Това се случи на семинар, организиран от Българско сдружение по иновативна медицина.

Това се коментира на кръгла маса в НС.

„До преди 35 години пациентите с диабет не подлежаха на диализа“.

Това информираха от Министерството на здравеопазването.

Лечебното заведение чества 50 години.

Когато възможностите и амбициите се припокриват. С качество.

Това заяви акад. Богдан Петрунов.