Под този надслов премина тази година MedicRON, обяви един от иниаторите на събитието – проф. д-р Галина Куртева, ръководител Клиника Медицинска онкология в УСБАЛО-София.

Заяви проф. д-р Людмила Матева, досегашен председател на БАИЧД.

Това коментира по повод конференцията по Хепатология проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология.

Заяви новият председател на Българското медицинско сдружение по хематология доц. д-р Бранимир Спасов.


За съдбата на високорисковите пациенти с комплексна анатомия и какво усещат пациентите в катетаризационната лаборатория.

Нови консенсуси на конференцията „Тахиаритмии и синкоп”.

Българските интервенционални кардиолози представиха най-новите методики в световен план.

В България има сериозни постижения при лечението на комплексни пациенти.

Отчита проф. Никола Владов, ръководител на Клиниката по чернодробно-панкретична хирургия и трансплантология във ВМА.