Проф. Кръстев: „Рекламата не е свидетелство за имуномодулация!”

Как да повишим качеството на естествена защита срещу вируси и туморни клетки?

Коментира пред нас проф. Васил Димитров, Национален консултант по алергология, който доскоро ръководеше Катедрата и Клиниката по алергология в „Александровска“.

Искат да местят персонала в друга сграда, която не е особено подходяща. Освен това, зданието е и Паметник на културата.

Данните бяха изнесени на XVII Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции.

Клиничните предизвикателства на глутеновата ентеропатия.

Паранеопластичен синдром или къде се крие туморът.

Съобразяването с хранителния режим подобрява симптомите при някои автоимунни болести.

„Не живота и здравето, а счетоводството и финансите са във фокуса на здравна ни система”

Доц. Стаевска: „Все още много трябва да се работи за по-добрата информираност на медицинските кадри.”