Интервенцията е продължила четири часа.

Поощряването им вече е национална политика.

Кандидатите ще участват в общи гинекологични операции, а където е възможно - минимално инвазивни.

Бяха извършени иновативни робот-асистирани операции в хирургията и гинекологията.

„Затвори“ АГ-отделението в здравното заведение за 24 часа.

Във връзка с разпространението на Covid-19.

Мултидисциплинарен екип от болницата поема случая.

Това е с 325 бебета повече, сравнено със същия период на 2019 г.

Беше оперирана в Болница Токуда напълно лапароскопски.

Предлага правителството.