Предстои точните дати на събитието да се обявят допълнително.

В монографията се анализират особеностите на над 40 заболявания.

Стойностите на фекален калпротектин са повишени.

Това съобщиха от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Тя е за „Създаване на база данни на кръводарителите в България за маркери на трансмисивни инфекции“.

Въпреки проучванията, които се правят, все още не е ясно каква е конкретната причина за отключване на заболяването.

Специализиран сайт ще помага на пациентите.

УК и БК са две от най-често срещаните форми на възпалително-чревни заболявания.

Това информираха от здравното заведение днес.

Това е младата надежда в областта – д-р Радислав Наков.

Получено е регулаторно одобрение от всички необходими държавни органи.