Бързо, значимо и трайно повлияване на хипергликемията.

Бе открита в днешния Световен ден за борба с диабета в УМБАЛ Бургас.

Това отбеляза проф. Виолета Йотова.

Има и голям брой недиагностицирани болни.

Това съобщиха от лечебното заведение.

Превенция, ранна интервенция и лечение на затлъстяването.

Ще се проведе в Медицинския център на УМБАЛ Бургас.

Това информираха от Boehringer Ingelheim.

За повишаване на вниманието към сърдечносъдовия риск при хора със ЗДТ2.

БДЕ с кампания за профилактика на бременни срещу тиреоидни заболявания.

Събитието се провежда от 11 до 13 октомври в гр.Пловдив.