Над 300 милиона хора в света са засегнати от заболявания на щитовидната жлеза.

Те се състояха през месеците април и май.

В интердисциплинарен уебинар по темата се включиха над 300 медицински специалисти.

Заповед на здравния министър налага забрана за експорт на медикаменти за терапия на социално-значими заболявания.

Лекари-доброволци ще консултират на телефонната линия, дарена на НПО.

Може да намали риска от COVID-19.

24-часов контрол на артериалното налягане и метаболитни нарушения.