През изминалата 2019г. станахме свидетели на голям прогрес в изучаването на сърдечно-съдовите заболявания.

Това каза по време на фармацевтичен симпозиум проф. д-р Елина Трендафилова.

Лекция по темата изнесе проф. Елина Трендафилова.

Проф. Георгиев: „Винаги трябва да има промяна в начина на живот!”


Средство на първи избор при лечение на световъртеж от различен произход.

Време ли е пробиотиците да станат лекарства?

Апелира управителят на Здравната каса.

Как да повишим качеството на естествена защита срещу вируси и туморни клетки?

FFR (Fractional Flow Reserve) и смисълът от неговото приложение.

Обявиха от НЗОК.

Как да се намали честотата на контраст-индуцирана нефропатия?