На клиничното изпитване EMPA-REG OUTCOME®.

Проф. Георги Момеков, дф; Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет при МУ-София.

На дете със спинална мускулна атрофия.

Проф. Момеков: "Изкуството да лекуваш болката е дадено свише."

Акад. Миланов: „Превключването между терапиите при МС трябва да става без излишно забавяне.”

Това се твърди в ретроспективно проучване.

Лекция по темата изнесе председателят на БАМО д-р Мила Петрова.

Антидот неутрализира ефекта от антикоагулант за 5 минути.

Постави на дневен ред два важни проблема.

Представи проф. д-р Ал. Савов.

Лекция на тази тема изнесе д-р Б. Кръстев от МБАЛ „Надежда”.