От златния стандарт в лечението на косопада.

„Успяваме да учим, докато говорим открито едни с други без бариери!”

Персонализирано терапевтично поведение за корекция на рисковите фактори.

Бяха обявени от фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim.

Представи резултатите от актуализиран, междинен анализ на клиничното проучване GioTag.

Бележи десетилетие на иновации в превенцията на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене.

50% редукция на НЛР при нова форма на медикамент на Merck.

Как навременното лечение с антифибротична терапия забавя прогресията на ИБФ.

Разреши продукт за пациенти с локално авансирали или метастазирали солидни тумори с рядко геномно изменение, наречено NTRK генна фузия.