Болката е най-ранният симптом на увреда на тъканите или на заболяване.

Пусна на пазара Антибиотик-Разград АД.

Предлагат от фармацевтична компания Антибиотик – Разград.


Д-р Мегеров: „Скрининга да се прилага по-обширно не само в нефрологията, но и в неврологията и кардиологията.”

Симпозиум на Boehringer Ingelheim в рамките на научен форум на Дружеството на кардиолозите.

Еднакво ли е действието на новите орални антикоагуланти?

Актуални данни от клинични проучвания и приложение в практиката.

На основополагащото клинично изпитване EMPA-REG OUTCOME®.

Ролята на бифидобактериите в ранната детска възраст.