Ролята на бифидобактериите в ранната детска възраст.

В периода 18-20 октомври в Поморие се проведе Конференция по спешна педиатрия. Един от акцентите на събитието бе сателитен симпозиум на Сандоз на тема „Пробиотици. Актуални критерии за ефективност и клиничен подбор“ с гост-лектор проф. д-р Мая Кръстева от УМБАЛ „Св. Георги“. Проф. Кръстева даде специално интервю по темата на Здравен навигатор.

Проф. Кръстева, какви са актуалните критерии за ефективност и подбор на пробиотици?

Когато говорим за използването на пробиотиците, трябва да имаме предвид техните възможни ефекти, най-вече защото това определя и групите пациенти, при които могат да бъдат използвани с цел балансиране на чревната микробиота. Доказано е влиянието на чревния микробиом върху имунитета на човека, изявата на алергични заболявания, както и връзката му с мозъчната функция - това е връзката черва-мозък, т.е. чревната микробиота осигурява нормалното функциониране и на централната нервна система (ЦНС). Някои състояния, като болести от т. нар. аутистичен спектър, които се появяват в детската възраст или пък други психични заболявания като депресиите, се свързват с нарушен чревен баланс. Например при разстройствата от аутистичния спектър може да се повлияе състоянието на детето чрез определен вид хранителна диета, която всъщност да балансира чревният микробиом и в този аспект пробиотиците имат значение. В последните години се говори много за ползата и ефекта от прилагане на пробиотиците върху човешкото здраве. Този ефект не е мигновен, а постепенен и дълготраен.

В тази връзка се провеждат различни проучвания, както при деца, така и при възрастни. Резултатите от изследванията показват, че към 3-тата година чревният микробиом е вече стабилен и през този период е налице най-голямата възможност за моделирането му, т. нар. критичен прозорец. Бактериалната вариабилност е най-голяма точно до тази възраст, макар и разнообразието на пробиотични щамове да е най-малко. След 3-тата година чревната микробиота е с много по-голямо разнообразие, но много по-трудно се видоизменя. Факторите, които влияят върху формирането на чревната микробиота на новороденото са сързани с пренаталното състояние на плода, т.е вътреутробното развитие, начина на раждане, периода след него, вида на храната, употребата на антибиотици и др.Кои са най-важнте бактерии за новороденто и малкото дете?

Бифидобактериите са основните микроорганизми в стомашно-чревния тракт на новороденото и кърмачето.

След като бифидобактериите са доминиращите бактерии при бебетата и малките деца, означава ли това, че тези пациенти трябва да бъдат суплементирани с пробиотични продукти, съдържащи именно бифидобактерии?

Ефектът ще бъде по-добър. Могат да се дават и други щамове, но ако балансът е нарушен по-доброто възстановяване ще се постигне с приложението на бифидобактерии. Други бактериални щамове също имат своето значение, но това че в тази възраст водеща е бифидобактерията е особеност, с която лекарят би трябвало да се съобрази. Заедно с това се преценява ситуацията, която налага прилагането на пробиотичен щам. Допълнително значение имат и факторите, които забавят или видоизменят колонизацията на стомашно-чревния тракт на новороденото. Например, ако не е имало фактори по време на бременността, които да повлияят чревната микробиота (антибиотично лечение на бременната), детето е родено нормално, периодът след раждането е минал нормално, храни се с кърма, не е необходим прием на пробиотик. Детето може да получи пробиотик по време на периода на коликите. Преди това е важно установяването на точната причина за тях и да се изключат други патологични състояния, освен физиологичните колики. Например, непоносимостта към протеините на кравето мляко може да започне с много силно изразени колики.

По време на типичните кърмачески колики се променя микробният и мастно-киселинен профил в червата, натруват се газове, които са причина за разтягане на червата и болка. Пробиотиците не са единственият вариант да се регулират коликите на детето, но те са една допълнителна възможност за овладяване на състоянието. Индивидуалният подход в такива случаи е важен и той включва преценка на режима на хранене и изхождане на детето, техниката на хранене, емоционалната среда и др. Би трябвало да се започне с коригиране на допълнителните фактори, които могат да засилят коликите при детето и включване на пробиотици, допринасящи за елиминиране на проблема.

Какво бихте съветвали педиатрите при избор на пробиотик и на какво да обръщат най- много внимание?

Всеки изхожда от своя собствен опит и познания. Аз бих приложила пробиотик, съдържащ определен пробиотичен щам, а не комбинация от щамове, тъй проучванията показват, че последните нямат предимство. Бих отчела всички фактори, свързани с бременността и детето след раждането, възрастта и състоянието му, за да избера подходящият пробиотик.Материалът е подготвен с подкрепата на САНДОЗ България КЧТ с адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, сграда 4, ет. 4, тел.: 02/9704747, факс: 02/9704757. BG1911763991/08-NOV-2019.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече