Това съобщиха от лечебното заведение.

Отзиви от Националната научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие.

Това се прави по националната програма за детско здраве.

Националният симпозиум ще се проведе на 10-11 ноември в София.

Те са за измерване и оценка на растежа на децата.

Това съобщиха от лечебното заведение.

Това съобщи проф. Пенка Стефанова от УМБАЛ „Св. Георги“.

Проф. Шмилев: "Човек трябва да притежава определени качества, за да стане педиатър".

Форумът по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие се проведе в София.

Това бе мотото на VI Национална конференция по неонатология.

С голямата награда бе удостоен д-р Цвятко Георгиев, детски хирург от „Пирогов“.