Доц. Куайа: „Контраст-усилената ехография е практична, евтина и лесна за работа".

Това коментираха специалисти, участвали в симпозиум на Вracco.

Това коментираха инициаторите на II-ри Национален Конгрес на БАЛОДТ.

European Journal of Radiology учи наши радиолози в писане на научни статии.

Първи в Европа по ефективност на дозиране при лъчетерапия.

Акад. Миланов: „След психиатрите, очакваме специалистите по енцефалография”.

Засилено участие на млади специализанти на Националния конгрес на БАУМ.

Ще бъдат вложени над 1 млн. лв., решиха общинските съветници в града.

Това става ясно от новия стандарт „Образна диагностика“.

Само в апаратура по образна диагностика, която да отговори на новите изисквания в стандарта, заложени от МЗ.

Проблемите в малкия таз бяха във фокуса на срещата, провела се на 14 април в София.