Проектът ще бъде реализиран по ОП „Региони в растеж“.

България е на европейско ниво по отношение на хирургичното лечение на епилепсиите в детска възраст.

„Заради „затягането на коланите“ – НЗОК посегна на парите за съвременно лечение на инсулт“.


Синдроми на West, Lennox-Gastaut, Dravet и Doose.

Това коментираха инициатори на форума, провел се в Пловдив.

Това обяви социалният министър.

Това са част от изводите от проведената в НС кръгла маса, посветена на инсултите.

Близо 40 народни представители и гости на НС подкрепиха акцията.

Това отчете д-р Иван Вецев от НПО.

Това бе отчетено на Collegium Praxis Neuroligicae „Шумен и приятели“.

Отзиви от Националната научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие.