„Заради „затягането на коланите“ – НЗОК посегна на парите за съвременно лечение на инсулт“.

Това препоръчват от Норвежкия университет за науки и технологии.

Д-р Левунлиева: „Трябва да сме стриктни в профилактиката, за да не увеличаваме болничния престой”

Председателят на ESC за новите европейски препоръки в контрола на АН и СС риск.

Проф. Лип: „ПМ често се диагностицира за първи път, когато пациентът получи инсулт. Твърде късно е!”

Акценти и ключови послания в поведението при бременни и родилки със ССЗ.

Изменението е обнародвано в „Държавен вестник“.

С такъв излезе Американският колеж по кардиология.

Дозите при пациенти с висок риск трябва да са оптимални.

Клиничното проучване е за сърдечносъдова безопасност.

Доц. Груев: ”Колкото е по-високорисков пациентът, толкова е по-голяма редукцията на сърдечносъдовата смърт.”